Hội khuyến học huyện Thông Nông tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

          Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Hội khuyến học huyện Thông Nông tor chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

          Thực hiện công văn số 2650/UBND-NC, ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc nhất trí tổ chức chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Hội khuyến học huyện Thông Nông; được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Thông Nông, Hội khuyến học huyện Thông Nông đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

(Văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Hội khuyến học huyện Thông Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024)

          Đại hội rất vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, UB MTTQVN huyện; lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Cao Bằng; lãnh đạo các cơ quan, Ban, Ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của huyện đến dự  Đại hội, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân các đồng chí đối với phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của huyện nhà.

         

(Ban chấp hành Hội khuyến học huyện Thông Nông nhiệm kỳ 2019 - 2024)

          Đại hội đã bầu được Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 19 đồng chí, Ban kiểm tra gồm 03 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất đã bầu ra được ban thường vụ gồm 05 đồng chí; 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 01 Trưởng Ban kiểm tra hội khuyến học huyện.

          Hy vọng với nhiệt huyết của ban chấp hành khóa mới, sự chung tay góp sức của toàn xã hội, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Hội khuyến học huyện sẽ có nhiều thành công hơn nữa trong công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập góp phần nâng cao dân trí, phát triển nhân tài cho huyện nhà./.

 

Bài viết liên quan